ГК ВаріУс випускає повний навчальний відеокурс

Шановні машинобудівники!
Ми знаємо, що війна та нестабільність економічної ситуації роблять вашу роботу набагато важчою, тому хочемо максимально підтримати ваше виробництво.

Як один із кроків - ГК ВаріУс випускає повний навчальний відеокурс по ріжучому інструменту від виробників TaeguTec та ISCAR.

Відеоматеріали є максимально актуальними, оскільки записуються в режимі реального часу. Вони допоможуть розібратися в номенклатурі сучасного металорізального інструменту та підібрати найбільш ефективне рішення для вашого виробництва.

Даний відеокурс створений інженерами-технологами компаній ТаегуТек Україна та ІСКАР Україна на основі унікальних навчальних технічних семінарів виробника інструменту. Відео доступні у будь-який час і дозволяють звернутися до уроків для ознайомлення чи повторення матеріалу.

Ролики виходять 1-2 рази на тиждень і поділені на такі напрямки:

фрезерний інструмент TaeguTec (автор курсу - Середюк Микола)

токарний інструмент TaeguTec (автор курсу - Резник Єгор)

ріжучий інструмент ISCAR (автор курсу - Павло Рубежний)

У налаштуваннях відео можна обрати субтитри українською та англійською мовами, а під описом до кожного ролика - отримати додаткову інформацію про те чи інше інструментальне рішення.

Перші 5 частин кожного напрямку вже на каналі YouTube ГК ВаріУс. Наступні серії вийдут вже скоро. Тому – підписуйтесь та ставте лайки, щоб не пропустити їх. Задавайте свої питання у коментарях до відео - наші технічні фахівці із задоволенням дадуть відповіді на них.

Дякуємо за ваш інтерес. Приємного перегляду!

Dear machine builders!
We know that the war and the instability of the economic situation make your work much more difficult, so we want to support your production as much as possible.

As one of the steps, GC VariUs is releasing a complete training video course on cutting tools from manufacturers TaeguTec and ISCAR.

Video materials are as relevant as possible, as they are recorded in real time. They will help you understand the range of modern metal cutting tools and choose the most effective solution for your production.

This video course was created by technological engineers of the companies TaeguTec Ukraine and ISKAR Ukraine on the basis of unique educational technical seminars of the tool manufacturer. The videos are available at any time and allow you to refer to the lessons for familiarization or repetition of the material.

Videos are released 1-2 times a week and are divided into the following areas:

TaeguTec milling tool (author of the course - Mykola Seredyuk)

TaeguTec turning tool (author of the course - Yehor Resnyk)

ISCAR cutting tool (author of the course - Pavlo Rubezhny).

In the video settings you can choose subtitles in Ukrainian and English. Under the description for each video you can get additional information about a particular instrumental solution.

The first 5 parts of each direction are already on the YouTube channel GC VariUs.. The next series will be released soon. So subscribe and like - so you don't miss them. Ask your questions in the comments to the video - our technicians will be happy to answer them.

Thank you for your interest. Enjoy watching!

Відкрити більше статей