ВИПРОБУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ

Від редактора журналу Обладнання та Інструмент для професіоналів.

Як не можна зупинити час, так і неможливо зупинити перебіг життя, навіть якщо воно кардинально змінюється. Адже в той момент, коли на фронті йдуть запеклі бої, хтось продовжує випікати хліб, незважаючи на перебої з електрикою; хтось вивчає з дітьми таблицю множення, перериваючи урок через повітряну тривогу; хтось бореться за життя пацієнтів в умовах тотальної нестачі ліжко-місць, не кажучи про все інше; а хтось стоїть біля верстата. І навіть над сторінками цього журналу працюють колеги, що перебувають у Харкові, від якого лінія бойового зіткнення знаходиться всього за два десятки кілометрів, а КАБи прилітають у місто — що називається «з доставкою додому»

Сьогодні кожному, хто живе в Україні, ду­же непросто, і для того, щоб виконувати свої щоденні обов’язки, потрібна неабияка сила духу — стійкість, без якої навіть за наявності багатьох інших переваг подолати труднощі неможливо. Як стійкість металу визначаєть­ся його здатністю протистояти руйнівному впливу зовнішніх факторів, так і стійкість лю­дини проявляється через її вміння вистояти у випробуваннях, зберігши людську гідність. Стійкість не купиш за гроші, не позичиш. Її можна віднайти лише у власній душі. Вона потрібна не лише тим, хто воює. Але й зви­чайним мешканцям міст і сіл, щоб не впасти у зневіру і безнадію, та українському бізнесу, який був і залишається базою сьогоднішньої стійкості та майбутнього розвитку країни. Продовжувати працювати сьогодні — озна­чає не лише забезпечувати перемогу мате­ріально, а й думати про майбутнє мирної та сильної України.

Дотримуючись цієї філософії, сьогодні живе багато компаній, що продовжують ді­яльність, так само — Інженерно-Технічний Центр ВаріУс. За минулий рік Центр реалізував чимало проєктів для металообробних підприємств, таких важливих сьогодні для країни. Йому вдалося зберегти основний склад своїх співробітників та 100 % штату високо­класних фахівців компанії завдяки тому, що ВаріУс отримав статус стратегічно важливого для економіки України підприємства. Саме ці хлопці і є основною конкурентною перева­гою Центру. Проте частина співробітників у даний мо­мент вже знаходиться на фронті або в армій­ському резерві. Дякувати Богу, всі вони живі, хоча деякі вже були поранені. З усіма постійно підтримується зв’язок, вони забезпечуються всім необхідним — вони самі та їхні сім’ї. Волонтерська діяльність, як і раніше, є важливою у житті колективу ВаріУс. Сьогод­ні Центр сильно збільшив цей напрямок. Об­сяг коштів, що спрямовуються для підтримки армії, суттєво зріс, а музей трофеїв та україн­ської честі — вже потребує нового приміщен­ня через кількість експонатів.

На даний момент в Україні спостерігається суттєве зростання попиту на металорізальний інструмент, що є своєрідним маркером вироб­ничої активності машинобудівних підприємств. Як правило, він випереджає зростання прода­жів обладнання, оскільки динаміка в секторі верстатів частіше ілюструє тенденції, які ви­являться на ринку інструменту та оснащення в майбутньому — десь через 6–12 місяців. Другий рік поспіль Центру вдається по­стачати «під ключ» близько 100–120 обробних центрів DN Solutions (DOOSAN), що становить не менше, ніж 30–35 % обсягу українського ринку металорізального обладнання. Крім того, сьогодні поставляються і шліфувальні верстати тайванської компанії e‑tech Machinery, яка вже добре відома на сві­товому ринку.

Цікаві факти про компанії, які представляє ВаріУс на ринку України:

  • У рейтингу верстатів, що найбільше продаються у світі, DN Solutions (Р. Ко­рея) перемістилася з п’ятого на третє місце.
  • IMС Group, до якої, зокрема, входять виробники інструменту ISCAR (Ізраїль) та TaeguTec (Р. Корея), — впевнено на­ближається до першого місця у світі серед розробників та виробників мета­лорізального інструменту та оснащення.

У березні 2024 року в Дубаї (ОАЕ) пройшла презентація нової, фантастичної за своїми ха­рактеристиками, лінійки інструменту ISCAR LogiQuick. За своїм масштабом цей захід, зви­чайно, є однією з найяскравіших подій року для всіх, хто причетний до металообробки. У ньому взяли участь понад 500 представни­ків компаній із 40 країн світу. Президент ІМС, Якоб Харпаз, особисто представив аудиторії, що зібралася, головні розробки. До речі, мета­лообробники України, які неодноразово були присутніми на виступах пана Харпаза в нашій країні, знають, наскільки яскравими та пізна­вальними бувають його виступи. На зустрічі та­кож було анонсовано нові проєкти та презен­товано розробки нових лінійок високоефек­тивного металорізального інструменту ISCAR, технології обліку MATRIX, CRM-системи.

Основними напрямками, яким приділяла­ся увага на зустрічі, були: прискорення режи­мів різання, рясніша подача ЗОР безпосеред­ньо до зони різання та обробка композитних матеріалів (пластик, карбон).

Важливий тренд на сьогодні — це облік і контроль витрат інструменту за допомогою сучасних інструментальних шаф і програм­ного забезпечення MATRIX. Для цього на за­воді ISCAR в Ізраїлі було впроваджено цілий комплекс найсучаснішого обладнання: ви­мірювальні машини, 3D-принтери для друку фрез і тримачів з внутрішніми каналами по­дачі ЗОР складної форми, роботизовані лінії для бездоганної роботи та стабільно високої якості інструменту.

Ще однією яскравою подією року для Ва­ріУс стала церемонія вручення нагород Tech Seminar Awards, яка відбулася 17 квітня цьо­го року у штаб-квартирі TaeguTec у Південній Кореї в рамках технічного семінару для дис­триб’юторів та дочірніх компаній. TaeguTec Україна була удостоєна нагороди в номінації Recession Surfer, яку вручають компаніям, що успішно подолали завдяки своїй активності несприятливі ринкові умови та продемон­стрували хороший рівень продажів.

Технічні спеціалісти Центру не знижують активності у випуску навчальних та інформа­ційних відеоматеріалів для фахівців україн­ських підприємств на YouTube-каналі. У них можна знайти рекомендації з обробки виро­бів певних типів, інформацію про передові технології в галузі різання металу та звичайно ж — докладний розбір конструкції обладнан­ня та інструменту й особливості їх експлуата­ції.

Життя продовжується, проте вно­сить свої корективи. Від традиційного інтерв’ю журналу керівник ГК ВаріУс Вале­рій Жовтобрюх відмовився, вважаючи, що в такий напружений час на фронті цього робити не варто. Проте оскільки подій, про які було б цікаво поговорити, сталося чимало, ми все ж таки плануємо пізніше, коли ситуація стане сприятливішою, за­писати нашу бесіду та розмістити в най­ближчому номері журналу. Та навіть уже обговорили деякі теми.

Зокрема, це буде розмова:

  • Щодо високого рівня китайського верстатобудування сьогодні. Судячи з виставок, які нещодавно пройшли, Китай практично витіснив з азійського ринку єв­ропейських та американських конкурен­тів. Дивовижний звіт про виставку СNСМТ, яка проходила з 8 по 12 квітня в Шанхаї.
  • Щодо впливу війни в Україні та на Близькому Сході на вартість вольфраму як основного ціноутворювального матері­алу при виробництві продукції з твердих сплавів, включно з різальним інструмен­том. Сьогодні потреби у вольфрамі зросли багаторазово, оскільки він використовуєть­ся для легування сталі, з якої виготовляєть­ся бронетехніка та снаряди. При цьому 80 % природних родовищ вольфрамовмісного концентрату знаходиться в Китаї.
  • Щодо триваючого дефіциту напівпровідників та їх суттєвого подорожчання через підвищений попит і збільшення тер­мінів постачання у зв’язку із загальним еко­номічним зростанням у світі, а також з до­сить непоганими показниками автопрому.
  • Щодо перебоїв з логістикою та подо­рожчання у зв’язку з природними та полі­тичними катаклізмами в Панамському та Суецькому каналах та ін.

Читайте матеріал на сайті www.informdom.com

Відкрити більше статей